0322-63 85 05 • 0705–92 31 20 svinnaid@telia.com

Kundvagnslarm

Varor som placeras under kundvagnen och ej läggs upp till betalning utgår, enligt gjorda detaljstudier, en del av stöldsvinnet. Detta svinn kan nu minskas till stor del med SvinnAids kundvagnslarm. Kundvagnslarmet är anpassat till att fungera i alla kassadiskar. Kundvagnslarmet kan användas i alla butiker där man har en kundvagn med underhylla.

Om något ligger under vagnen:
  • Blinkar en röd lysdiod mot kunden
  • Samtidigt hör kassören en diskret signal

Har Ni kassaöar krävs skylt på båda sidor av kundvagn. Exempel på skylt

 

Offertförfrågan

Offertförfrågan

Kontaktuppgifter

Butiksinformation

Skickar