0322-63 85 05 • 0705–92 31 20 svinnaid@telia.com

GATEKEEPER

Minska svinnet och möjliga stölder

Nu finns möjligheten att stänga av otillåten passage i obemannade kassagångar!
Genom installation av ”Gatekeeper” måste kunderna passera genom hänvisade kassor och därigenom minskar butiken svinnet och försök till stölder.

Gatekeeper kan beställas i valbar färg och med önskad logotype, passar alla kassagångar.