0322-63 85 05 • 0705–92 31 20 svinnaid@telia.com

Kundvagnslarm

Varor som placeras under kundvagnen och ej läggs upp till betalning utgår, enligt gjorda detaljstudier, en del av stöldsvinnet. Detta svinn kan nu minskas till stor del med SvinnAids kundvagnslarm.

Bandvårdsmedel

Förläng livslängden på dina kassaband, använd CK Bandvårdsmedel! Bandvårdsmedlet rengör och ger kassabandet en utmärkt finnish vilket underlättar dina kassapersonals dagliga arbete.

Nyheter

Här kan du följa utvecklingen av våra produkter. Vi uppdaterar vårt nyhetsflöde kontinuerligt med information om produkter, nyheter, leverantörer och funktioner som kan förbättra för både butik och kund.

Kontakta oss

För mer information om våra produkter eller vid offertförfrågningar, kontakta oss eller fyll i vårt kontaktformulär. Svinnaid Technic Sweden, Box 96, 441 22 Alingsås, 0322 – 63 85 05, svinnaid@telia.com.

Kundkorgshiss

Vi har nyligen fått in kundkorgshissen i vårt sortiment. Fler och fler butiker har redan visat intresse för denna produkt och vi har redan börjat installera den i flera olika butiker. Eftersom djupet och storleken på kundkorgarna har ökat drastiskt med åren har också vikten följt med. Detta har medfört att folk inte orkar lyfta upp de stora kundkorgarna till bandet. Med kundkorgshissen placerar du endast din korg på hissen. Titta gärna på filmen för att få en inblick i hur hissen fungerar.

SVINNAID TECHNIC SWEDEN

SvinnAid Technic Sweden har specialiserat sig på svinnproblematik och riktar sina produkter och tjänster främst mot dagligvaruhandeln.

Affärsidé:
”Vi skall erbjuda kostnadseffektiva och funktionsdugliga lösningar till butiker och butiksorganisationer i syfte att minimera svinnet och att rationalisera kundvagnshanteringen.”

”Vår konkurrenskraft är baserad på okomplicerade tekniska lösningar med låga underhållskostnader, vi strävar också efter att ha en hög servicenivå för att vara en effektiv affärspartner.”

Vi har varit verksamma sedan 1991 och har genom åren fått ett gediget kunnande om de olika branchernas svinnproblematik.
Av våra cirka 350 kunder finns vi inom ICA, KF, D&D samt inom vissa detaljhandelskedjor.

Vi arbetar också efter mottot ”Varje enskild butik är en unik lösning.”

VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS

12 + 13 =