0322-63 85 05 • 0705–92 31 20 svinnaid@telia.com

Kassa- och bevakningsspeglar

Kassaspegel syftar till att förstärka kundvagnslarmet. Har man en kundvagn utan underhylla, ”bygelvagn”, är denna oftast djupare än en kundvagn utan underhylla och en kassaspegel kan då möjliggöra för kassapersonalen att kontrollera att inga varor finns kvar i kundvagnen.

Vi har egen produktion av kassaspeglar med måtten 1000x500 eller 1000x400. Vi kan även producera speglar efter måttbeställning. Kassaspegeln väger ca. 2 kg och är därför lättmonterad från tak eller cigarettställ.

Kupoler används för att kontrollera svåra utrymmen i butiken. Kupoler finns i olika utföranden från 500 mm upp till 1000 mm.
Vi erbjuder även andra typer av bevakningsspeglar.

Vi kan leverera alla typer övervakning/bevakningsspeglar och kupoler.