0322-63 85 05 • 0705–92 31 20 svinnaid@telia.com

Bandvårdsmedel

Förläng livslängden på dina kassaband, använd CK Bandvårdsmedel!
Bandvårdsmedlet rengör och ger kassabandet en utmärkt finnish vilket underlättar dina kassapersonals dagliga arbete.

Vill Du beställa, klicka här.